Vacature! Nieuwe projectcoördinator BAAS!

KAVKA VZW zoekt
PROJECTCOÖRDINATOR BAAS

Kavka geeft jongeren en hun initiatieven een plek in de stad. Jongeren krijgen er steun bij het realiseren van hun ideeën, events en ondernemingen. Kavka gelooft in jongeren die zelf ondernemend zijn en in de kwaliteit die daaruit voortkomt. BAAS is een deelwerking van Kavka die werkt rond ondernemerschap.

BAAS inspireert, stimuleert en ondersteunt ondernemende jongeren. BAAS creëert ruimte voor jonge ondernemers om van een droom of idee een eigen onderneming te maken. Geen idee is te gek en geen sector te vreemd. BAAS is een netwerk en steunt op expertise van haar partners. BAAS bezorgt je de juiste informatie en brengt je in contact met de juiste organisaties. BAAS triggert je. Om te springen en je kans te grijpen, om je te engageren en telkens die éne stap verder te gaan, om naar het volgende niveau te stijgen.

Kavka is op zoek naar een coördinator die ervoor zorgt dat ondernemende jongeren hun weg blijven vinden naar BAAS en die de kwaliteit van het project garandeert.FUNCTIE

Je bent verantwoordelijk voor de werking van BAAS en legt daarover verantwoording af aan de inhoudelijk coördinator van Kavka. Je schrijft dossiers, bereidt overleg voor in functie van de deelwerking, neemt de coördinatie van het project en het voorzitterschap van een stuurgroep van externen voor je rekening. Je bent verantwoordelijk voor het behalen van de voorop-gestelde doelstellingen en je bent verantwoordelijk voor de daaraan gebonden budgetten. Je rapporteert hierover aan de inhoudelijk en zakelijk coördinator.

Je bent verantwoordelijk voor het aandeel van Kavka vzw in EFRO1020: je volgt de contacten en overlegorganen met betrekking tot het project op.

Je begeleidt individuele jongeren met de ontwikkeling van hun onderneming(sdroom).

Je bent verantwoordelijk voor samenwerkingen en projecten waaraan Kavka vzw deelneemt in het kader van ondernemerschap.

Je programmeert en organiseert kleine en grote evenementen binnen de scoop van jongeren en ondernemerschap.

Je rapporteert over BAAS aan externe partners en subsidiënten.

Je zoekt naar nieuwe opportuniteiten of samenwerkingen om de deelwerking telkens opnieuw relevant te positioneren in de jeugdsector én het ondernemerschapsveld.

Je geeft leiding aan een projectmedewerker en stuurt in overleg mee de satellietwerking in Leuven aan.

Na verloop van tijd kan je ook voor de ontwikkeling en aansturing van andere ondersteunings-projecten van Kavka ingeschakeld worden.PROFIEL

Je kan zelfstandig werken en neemt graag initiatief.

Je belichaamt de ideale combinatie van creatieve ondernemer én jeugdwerker.

Je bent een echte coach, weet jongeren te inspireren en te motiveren en hebt ook al bewezen dat je dat kan. Je legt makkelijk contact met jongeren en kan dat ook goed onderhouden.

Je bent een doener en kan efficiënt evenementen opzetten en/of opvolgen.

Je bent een netwerker in hart en nieren, want ook met professionele partners onderhoud je een vlot contact. Je neemt ook zelf de nodige initiatieven om mensen bij elkaar te brengen.

Je respecteert de eigenheid van jongeren en kan je goed inleven in hun leefwereld.

Je hebt een objectief oordeelsvermogen: je kan verschillende belangen overzien en jezelf relativeren.

Je ziet kansen en weet win-winsituaties te creëren die het project tot een succes maken.

Je bent niet bang om in de kijker te staan en als je voor een publiek moet spreken, doe je dat op een natuurlijke manier en in heldere, vlotte taal.AANBOD

Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een jonge organisatie.

Een voltijds contract van onbepaalde duur, verloning volgens PC 329.01 en sectorale voordelen.PROCEDURE

Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk zondag 16 december 2018 naar sara@kavka.be Ook voor meer informatie omtrent de vacature kan je op dat adres terecht.

Na selectie volgt een eerste gespreksronde in de week van 17 december.

Je gaat bij voorkeur in januari 2019 al aan de slag.