Contactgegevens

Xerius is een ondernemingsloket dat helder en uitvoerig informatie geeft over de opstartformaliteiten die u als ondernemer dient te vervullen. Van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), over de aanvraag van het btw-nummer en vergunningen tot de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Wat doen ze voor u?

Onze contact persoon