Andrea over de mogelijkheden van circulaire kledij

Andrea Bos riep in 2019 Project_dubbel in het leven. Project_dubbel is een onderzoek naar de mogelijkheden om productie en consumptie van kledij op een eerlijkere en duurzamere manier aan te pakken. Hergebruik en herwaardering staan daarbij centraal. Project_dubbel maakt unieke, multifunctionele kledingstukken van afgedankte textiel. Daarnaast organiseert Andrea met het project workshops en open ateliers om zo kennis over kledingreparatie te verzamelen en te delen.

Sinds Andrea het BAAS-traject doorliep, evolueerde haar project van pril idee tot een heuse eerste collectie van unieke kledingstukken. Eén jaar BAAS heeft Andrea’s liefde voor textiel en (her)gebruik van materialen doen samenvloeien tot een concreet ondernemingsplan met duidelijke doelen waarop ze kan doorwerken.

Andrea ziet het graag als haar project mensen met elkaar verbindt. Dat is ook waar ze komend jaar verder op wil inzetten: samenwerkingen met andere disciplines, om zo met zoveel mogelijk makers de boodschap voor een duurzamere en bewustere wereld uit te dragen. “The more partners, the better!” 

Wat die partnerschappen betreft: Andrea’s collectie hangt vanaf maart in een nieuwe low waste winkel in Berchem. In Minimal slaat Andrea de handen in elkaar met iemand die ook het BAAS-traject volgde, Laura Peeters.