INTERVIEW | An van UNIZO

Tijdens de pril-idee sessies komt An Wouters, ondernemersbegeleider bij UNIZO, de deelnemers leren hoe ze hun idee in een eerste gestructureerd plan kunnen gieten. “Later kan die oefening dienen om hun businessplan verder uit te werken,” vertelt ze daarover. Deze en nog heel wat andere praktische zaken komen aan bod in onze sessie. Maar nu alvast een korte kennismaking met UNZIO, wat ze voor ondernemers kunnen betekenen én handige tips voor wie droomt van een eigen zaak!

Wat is UNIZO?

An: “UNIZO staat voor de ‘Unie van Zelfstandige Ondernemers’ en is de grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel. We hebben een hoofdkantoor in Brussel, wat we ons ‘nationaal’ kantoor noemen, en hebben daarnaast ook vijf provinciale kantoren in Vlaanderen. In heel wat gemeenten en steden hebben we ook nog lokale ondernemersverenigingen waardoor we plaatselijk sterk verankerd zijn en dus dichtbij de lokale ondernemers staan. Op die manier kunnen we de belangen van alle ondernemers behartigen.”

“Wat we doen kan ik samenvatten in vier grote pijlers. De eerste en bekendste daarvan is de belangenbehartiging: de rol die UNIZO speelt als vakbond voor zelfstandigen. We proberen onze ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen en zijn sociale partner in verschillende overlegorganen op alle mogelijke niveaus. De tweede pijler is informeren. We organiseren heel wat infosessies en hebben bijvoorbeeld ook de Ondernemerslijn, waar ondernemers 24/7 met al hun vragen terecht kunnen. De derde pijler is adviseren. UNIZO heeft een groot begeleidingsaanbod waarvan een groot deel gesubsidieerd wordt door VLAIO. Het traject voor starters, waarin we vooral proberen om de haalbaarheid van een ondernemingsidee na te gaan door een businessplan op te maken, is daarvan een hele bekende. De vierde en laatste pijler draait rond connecteren en netwerken. Door events te organiseren proberen we, online of offline, ondernemers samen te brengen zodat ze van elkaar kunnen leren.”

Waarom is UNIZO belangrijk voor ondernemers?

“UNIZO is er om te beginnen voor iedereen die onderneemt: van eenmanszaken tot kmo’s en van freelancers tot vrije beroepen. Al die ondernemers hebben we iets te bieden, en dat in elke levensfases van hun zaak, gaande van de start tot het overlaten ervan.”

“Bovendien verdedigen we permanent de belangen van ondernemers op elk niveau. Zaken die we recent nog gerealiseerd hebben zijn bijvoorbeeld de verhoging van het wettelijke pensioen voor zelfstandigen, de verlaging van de vennootschapsbelasting, het kwijtschelden van de muziekfactuur en de corona-steunmaatregelen.”

Wat motiveert jullie bij UNIZO?

“Dat zijn natuurlijk de ondernemers zelf. Ze hebben zoveel lef en doorzettingsvermogen! We hebben ze nodig om onze economie draaiende te houden, want zonder ondernemers is er simpelweg geen werkgelegenheid en geen samenleving. Ze verdienen respect voor hun inzet. Dat we hen kunnen ondersteunen en versterken geeft ons elke dag veel energie.” 

Wat zijn jullie van plan tijdens de BAAS sessie?

“Tijdens de BAAS sessie begin ik met een stukje theorie waarna we onmiddellijk praktisch aan de slag gaan. Ik zal de deelnemers aansporen en helpen om hun ondernemingsidee uit te schrijven in een eenvoudig en snel business model. Het Business Model Canvas bestaat uit negen bouwstenen die de basis vormen van hun toekomstige bedrijf en activiteiten. Later kan die oefening nog dienen als basis voor het uitwerken van hun businessplan.”

Wat is volgens jou de ultieme tip voor startende ondernemers?

“Onderneem vanuit je passie! Als je niet helemaal achter je idee staat, hou je het niet vol. Laat je daarnaast ook goed begeleiden, zeker bij je opstart. Onderzoek de haalbaarheid van je idee door een ondernemingsplan en een financieel plan op te maken. Een goede voorbereiding verhoogt je je slaagkansen – daar ben ik volledig van overtuigd!”