Toon (21) en Vincent (23) leerden elkaar kennen op een vakantiejob en ontdekten al snel dat ze gelijke interesses hadden: gezondheid en arbeid. Deze gedeelde interesse vormt de basis voor hun ondernemings droom, waarbij bevordering van de gezondheid op de werkvloer centraal staat.

Toon en Vincent willen iets doen aan ongezonde gewoontes, gedragingen en werksituaties. Door een grondige analyse op de werkvloer willen ze aanbevelingen doen en veranderingen teweegbrengen op het vlak van arbeidskwaliteit. Dit om de productiviteit voor zowel werkgever als werknemer én het leven in de brede zin te optimaliseren.
Het gezond en gelukkig maken van mensen is hun doel.

Toon: Wij zijn vertrokken van onze gemeenschappelijke interesse. Bij mij is dat arbeidssociologie en bij Vincent gezondheidsbevordering. Dat bleek een goede match te zijn.’’
Vincent: Tijdens onze gezamenlijke vakantiejob begonnen we meteen met analyseren en kijken hoe we daar de zaken zouden kunnen optimaliseren. Kunnen we iets veranderen aan de automaten waar enkel koeken in zitten? Is er een meer ergonomische werkhouding?’’

Vincent: Op een korte tijd heeft Toon het ondernemerschap in mij aangewakkerd. Hij begon over het aanbieden van consultancy diensten. Dat leek heel interessant om daarmee bezig te zijn.’’

Toon: Ik kan me nog goed herinneren dat we daar tijdens een autorit heel gepassioneerd over bezig waren. Tot ‘s avonds hebben we nog verder met elkaar liggen sturen en het leek alsof we op dezelfde golflengte zaten.’’ 

Vincent: Daarna viel het toch even stil tot Toon voorstelde om met BAAS ons idee te doorlopen. Dankzij BAAS is alles meer concreet geworden.’’

“Onze onderneming is gebaseerd op drie pijlers.De eerste is het bevorderen van beweging van de werknemers. De tweede pijler is ergonomie: de werkhouding aanpassen aan de werksituatie. De laatste en derde pijler is de omgeving: activatie en ruimtelijke ordening. Op basis van deze pijlers willen we bedrijven adviseren. Dit zouden we doen in bedrijven met een focus op kennis beroepen of mensen die kantoorarbeid verrichten. Zowel op kantoor als in het thuiskantoor. 

Om er zeker van te zijn dat onze adviezen goed worden nageleefd, zullen we ook achteraf nog regelmatig terugggaan naar onze opdrachtgevers, om te kijken hoe het gesteld is met het proces en onze aanbevelingen. Zo kan er nog extra begeleiding en aanpassingen voorzien worden.’’

In de zomer zijn deze twee vrienden van plan om hun idee verder uit te werken. Zodra ze opgestart zijn, willen ze ook graag een netwerk uitbouwen en samenwerkingen aangaan met andere organisaties, experts en specialisten.

Foto Mustafa Korukcu