Haven

De coöperatie voor ondernemende jongeren die een stapje verder willen

Contactgegevens

Haven is een coöperatie die werd opgericht door Formaat en tien jeugdhuizen met een bovenlokaal project ondernemerschap. Haven heeft ondertussen 20 aangesloten jeugdhuizen, waaronder Kavka vzw.

Ze ondersteunen en versterken ondernemende jongeren die vanuit het jeugdhuis de stap willen zetten naar het uittesten van hun idee op de markt. Haven biedt een veilige omgeving aan jonge ondernemers, met administratieve en inhoudelijke ondersteuning, zodat de jongeren kunnen doen wat het belangrijkste is voor hen: volle bak experimenteren.

Jongeren die binnen Haven willen opstarten, volgen eerst een voortraject in één van de 20 aangesloten Havenhubs. Ze maken een eerste versie van hun project, dienst of product, een prototype, bepalen een prijszetting, sleutelen aan communicatie en maken uiteindelijk een eerste aanzet voor een financieel plan. Tijdens een pitch en een gesprek peilt de jury van Haven naar ambitie en langetermijnvisie en daarna start het traject van een jongere binnen de coöperatie.

Tijdens dat traject worden de jongeren opgevolgd en begeleid door hun vertrouwde coach. Hierdoor kunnen ze hun onderneming uitbouwen met de projectmedewerker als vertrouwenspersoon en klankbord én hun persoonlijk netwerk als eerste testpubliek. Haven staat de jongeren ondertussen bij met financiële en administratieve expertise en stelt een platform ter beschikking waarop de jongeren hun eigen financiële backoffice kunnen beheren.

Na twee jaar stromen de jonge ondernemers uit met een product dat er staat en een netwerkwaarop ze kunnen terugvallen. Opgebouwde winst kan worden meegenomen om de opstart van een eigen onderneming een boost te geven: als zelfstandige in hoofd- of bijberoep of in een vennootschap.

 

Onze contactpersoon