Contactgegevens

Xerius is een ondernemingsloket dat helder en uitvoerig informatie geeft over de opstartformaliteiten die je als ondernemer dient te vervullen.

Van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), over de aanvraag en activatie van het btw-nummer en vergunningen tot de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds. Zo kan jij je volledig focussen op je zaak. Heb je eerst nog baat bij een extra woordje uitleg waarop je moet letten? Of wens je een snelle, efficiënte aanpak? Zij passen zich aan naar jouw voorkeuren.

Er is meer informatie terug te vinden op hun website en ze onderhouden ook een blog, speciaal voor starters!

Onze contactpersoon